STK’lerden çağrı: Beraberiz, vardık, varız, varolacağız!

Sivil toplum örgütleri; LGBTİ+’lara karşı nefret kampanyaları, Boğaziçi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılması ve polis şiddetine karşı imza kampanyası başlattı.

Sivil toplum örgütleri; LGBTİ+’lara karşı nefret kampanyaları, Boğaziçi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılması ve polis şiddetine karşı imza kampanyası başlattı.

120’den fazla STK’nin  katıldığı kampanyada örgütler, “Yetkilileri LGBTİ+’lara nefret söyleminden vazgeçmeye, LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılması kararından geri dönmeye, polis şiddeti ve gözaltıları sonlandırmaya ve tutuklanan öğrencileri serbest bırakmaya çağırıyoruz” diyor.

beraberiz.org internet sitesi üzerinden başlayan kampanyaya sivil toplum örgütleri imza atmaya devam ediyor.  

İmza kampanyasının tam metni ise şöyle:

“Beraberiz, vardık, varız, varolacağız! Biz eşitlik, adalet, özgürlük ve haklarımız için mücadele eden sivil toplum örgütleri olarak, 1 Ocak itibari ile Boğaziçi Üniversitesi Rektör atanma süreci sonrasındaki gelişmeleri takip ediyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere anayasal demokratik haklarını kullananlara polis şiddeti, gözaltı ve tutuklamalar, LGBTİ+’lara üst düzey kamu görevlilerinin öncülük ettiği nefret kampanyaları ve Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılması hiçbir koşulda meşru değildir ve kabul edilemez. Öğrencilerin demokratik üniversite taleplerinin yanındayız. LGBTİ+’ların hak mücadelesi hepimizin mücadelesidir.

Yetkilileri LGBTİ+’lara nefret söyleminden vazgeçmeye, LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılması kararından geri dönmeye, polis şiddeti ve gözaltıları sonlandırmaya ve tutuklanan öğrencileri serbest bırakmaya çağırıyoruz.”

Mülteci LGBTİ+ Aktivistler Buluşmaları 4. Oturum: ”Yol Haritası”

Mülteci LGBTİ+ Aktivistler Buluşmaları Son Toplantısı

Muamma LGBTİ+ ve Hevi LGBTİ+ Derneği’nin ortak çalışması kapsamında mülteci LGBTİ+ aktivistler öz örgütlenme konusunu konuşmak için Ekim, Kasım, Aralık aylarında bir araya geldiler. Ocak ayında ise buluşma dizisinin sonuncusunu gerçekleştirilecek. Bu toplantı ‘‘Yol Haritası’’ başlığı ile 07.02.2021 tarihinde saat 11:30-15:30’da online gerçekleşecektir.

Kayıt için: * İrtibat Bilgilerinizi ve mümkünse bu çağrıyı nereden duyduğunuzu bildirerek bize e-posta atabilirsiniz.

ezgisahin@muammalgbti.org

info@muammalgbti.org

Muamma LGBTİ+ Derneği ve Hevi LGBTİ+Derneği, The Coalition for Sexual & Bodily Rights in Muslim Societies (CSBR) desteği ile Türkiye’de yaşayan mülteci LGBTİ+’ların öz örgütlenmenin imkanlılığı üzerine ‘’Mülteci LGBTİ+ Aktivist Buluşmaları’’ başlığı ile bir dizi online toplantı organize etmekte. Geçtiğimiz aylarda bu toplantıların üçünü gerçekleştirildi.

Öznelerin katılımı ile gerçekleştirilen bu toplantıların ilkinde mülteci LGBTİ+ aktivistler ile ihtiyaç ve durum (SWOT) analizi yapıldı. İkincisinde ise yine öznelerle öz-örgütlenmenin hukukî boyutları ele alındı. Üçüncüsünde ise Türkiye’deki LGBTİ+ hareketi ile iş birliği imkanlılıkları üzerine konuşulmak için Türkiye’deki LGBTİ+ organizasyonları ile bir araya gelindi.

Toplantılar ve çıktıları beş dilli olarak planlandı ve gerçekleştirildi.

Bu toplantı dizisinin dördüncü oturumunda ise;

Mülteci LGBTİ+ özneler gerçekleştirilen tüm toplantıların çıktılarıyla beraber kısa süreli bir yol haritası oluşturmak üzere bir araya gelecekler. Bu toplantıların ana meselesi mülteci LGBTİ+’ların öz örgütlenme gereksinimlerine katkı sunabilmek ve bunu kolaylaştırmak için neler yapabileceğimizi birlikte düşünmek, bilgi eşitlemek ve asgari bir dayanışma inşa etmek, mülteci LGBTİ+’ların haklara erişebilmelerini kolaylaştırabilmek adına bir örgütlenme dinamiği yaratabilmek ve mülteci LGBTİ+’ların öz örgütlenme zeminini güçlendirmek. Bu toplantılarda misyonumuz mülteci LGBTİ+’ların kendi öznelikleri ve ihtiyaçları üzerinden kendilerine alan açmaları için aracı ve kolaylaştırıcı olmaktır.

Not: Toplantı Mülteci LGBTİ+ Aktivist özneler ile gerçekleştirilecektir.

Etkinlik 7 Şubat Pazar günü saat 11:30 – 15:30 arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt yaptırmak için veya toplantı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa info@muammalgbti.org adresinden bize yazabilirsiniz.

Göğe Bakalım, Gökkuşağına Bakalım!

Bizler aşağıda imzası bulunan LGBTİ+ dernekleri olarak, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin demokratik protestolarına uygulanan polis şiddetini ve kamu görevlileri eliyle yürütülen LGBTİ+ düşmanı karalama kampanyalarına itiraz ediyoruz!
LGBTİ+’lara ve LGBTİ+’ların ifade ve örgütlenme özgürlüklerine saldırılar, ayrımcılık ve nefret söylemi kabul edilemez. LGBTİ+’ların hedef gösterilmesi, aşağılanması, hak savunucularının marjinalleştirilmesi ayrımcılık ve suçtur. Öğrencilerin protesto ve ifade özgürlükleri hakkı, demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır. Söz konusu hedef gösterme ve karalama kampanyalarının bir sonucu olarak Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılması, bu kararın kulübe bildirilmeden önce sosyal medyada paylaşılması; çok açık bir şekilde LGBTİ+’ların ifade ve örgütlenme özgürlüğünün ihlal edilmesi demektir.


LGBTİ+’ların eşitlik ve özgürlük mücadelesi, demokratikleşme ve insan hakları mücadelesidir ve bu mücadelenin vazgeçilemez bir parçasıdır. Yetkililere, karalama kampanyaları ile demokratik haklarımızı ihlal etmeye derhal son vermeleri gerektiğini tekrar söylüyoruz. LGBTİ+’ların can güvenliklerini dahi tehlikeye atabilecek bu kampanyalara karşı tüm sivil toplum örgütlerini nefret söylemi ve nefret suçuyla mücadeleye çağırıyoruz.


LGBTİ+’lara karşı her türlü aşağılama, utandırma ve kriminalize etmeye girişimlerine karşı mücadele eden bizler Onur Yürüyüşleri’nde de olduğu gibi #AşağıBakmayacağız. Çünkü hepimizin birbirinde ve gökyüzünde bulduğu, özgürleşmenin olmazsa olmazı gökkuşağı var! Hep beraber, toplumsal barış içerisinde yaşamak için göğe bakalım, gökkuşağına bakalım!

17 Mayıs Derneği

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER)

Genç LGBTİ+ Dayanışma Derneği

HEVİ LGBTİ+ Derneği

Kaos GL Derneği

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği

LİSTAG (LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği)

Muamma LGBTİ+ Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği

Özgür Renkler Derneği

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği

SPoD

Ünikuir Derneği


Yanındayız Lubunya!

Cinsiyet uyum/trans geçiş süreci ameliyatlarınız sonrası mağduriyet yaşadığınızı düşünüyor,
*Hukuki
*Psikososyal,
*Sosyal Hizmet
desteğine ihtiyaç duyuyorsanız transameliyatdestek@gmail.com adresine mail atarak başvuru yapabilirsiniz.

Unutmayın süreciniz ile ilgili, hukuki, psikososyal destek ve akran danışmanlığı, deneyim aktarımı veren, deneyimlerinizi görünür kılan dernekler yanınızda!

Derneğimizde, Cinsiyet Uyum Sürecine Yönelik Verilen Hizmetler

Akran Danışmanlığı İçin,

info@muammalgbti.org

Hukuki Danışmanlık İçin,

hukuk@muammalgbti.org

Psikososyal Destek İçin,

psikolojikdanisma@muammalgbti.org

bu adreslerden bize ulaşabilirsiniz.

Cinsiyet Uyum Operasyonlarının Ticarileşmesi Hakkında Ortak Açıklama

LGBTİ+ dernekleri olarak bir bir süredir takipçisi olduğumuz ve şahit olduklarımız karşısında endişeye kapıldığımız bir konuya açıklık getirmek için kaleme aldığımız bu yazı, umuyoruz ki Türkiye LGBTİ+ hareketi ve trans mücadelesi için bu zor günlerde herkese temiz bir yol açar.

Türkiye’de cinsiyet uyum süreci, aşamaları yasalarca belirlenmiş ve güvence altına alınmış bir prosedürdür. Trans erkekler ve trans kadınlar için teoride aynı şekilde işleyen süreç özelde değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarla farklılık göstermektedir. Bu farklılığı yaratan en büyük nedenlerden birisi nüfustaki cinsiyet hanesini değiştirmek isteyen kişilerin geçirmek zorunda oldukları cerrahi operasyonların farklılığı ve bu operasyonları yapan kişi ve kurumların değişkenliğidir. İçinde bulunduğumuz internet çağında gelişen ve çeşitlilik gösteren sosyal medya kanallarının kullanımının artmasıyla birlikte, bilgiye ulaşmanın ve ulaşılan bilgiyi teyit etmemenin getirdiği yanlış bilgi, yönlendirmeler ve uygulamalar uzun zamandır translar için büyük bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Bu alanda çalışan dernekler gördükleri bu zorluklar ve sorunlar karşısında yıllar içinde konuyla ilgili danışmanlık vermeye başlamış, dağılan bilgileri doğru ve güvenilir kaynaklardan bir araya getirerek kişilerin süreçlerini kolaylaştırmayı amaç edinmişlerdir. Dernekler bir taraftan bu bilgilerle kişilerin süreçlerini kolaylaştırmayı isterken bir taraftan da kulaktan kulağa yayılan bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi hedeflemişlerdir.

Şüphesiz bu konuda kapsamlı bir politika üreterek bunu hak sahiplerinin kolay erişebileceği bir bilgi setine dönüştürmek devletlerin sözleşme ve anayasalarla tarif edilmiş yükümlülüğüdür, bu yükümlülük Türkiye Cumhuriyeti açısından da geçerlidir. Bu kapsamda bir politikanın var olmayışı, özellikle trans erkeklerin farklılaşan ihtiyaçları üzerinden sağlık hakkına erişimin ve trans var oluşunun ticari bir metaya dönüştürüldüğü bir durumu yaratmaktadır. Hak sahiplerinin tanıklıkları, kimilerinin özellikle sosyal medya sayfalarında, trans erkeklerin ticari amaç ve kaygılarla mağdur edildiğine işaret etmektedir. Mağdur olan kişilerin şikayetleri ve geçtiğimiz yıllardan günümüze kadar gelen sorunlar, yukarıda değindiğimiz boşluğun belirli kişiler üzerinden çok daha fazla suiistimal edildiği bir alanı yaratmıştır. 

Trans erkeklerin sosyal medya kanalları aracılığıyla alternatif örgütlenme alanları yaratarak deneyim aktarımı yaptıkları ve dayanıştıkları alanlardan yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılıp daha sonrasında kendisine bu alanda gördüğü eksikliklerden fırsat yaratıp bir ticaret sektörü kuran bir kişi, önceleri trans erkeklere relastik ürün satışları yapmaktayken, kendisine bir şirket kurarak ürettiği bu ürünlerin satışları, işlevselliği ve vaat ettiği etki konusunda yarattığı hayal kırıklığı ve şikayetler sonrasında dursa da aynı kişi aradan bir süre geçtikten sonra kendisine cinsiyet uyum süreci ameliyatları üzerinden yeni bir sektör yaratmıştır.

Yeni yaratılan bu sektörle birlikte kişi, cinsiyet uyum operasyonları yapan ve yapabileceğine inandığı doktorlarla çeşitli işbirlikleri ve ticari anlaşmalar gerçekleştirmiştir. Yapılan bu anlaşma neticesinde aracı pozisyonda olan kişi, doktorlara götürdüğü her operasyon olacak kişi başına komisyon almış ve yine işbirlikleri neticesinde çeşitli kampanya ve çekilişlerle birlikte ameliyat olmak için parası olmayan kişilere kendince ‘’umut ışığı’’ olma misyonunu yüklenmiştir. Yaratılan bu sektörde yalnızca bir doktora yapılan bu yönlendirmeler, ‘’5 ameliyata 1 ameliyat bedava, ameliyat çekilişleri, çekilişle para yardımı ve ücretsiz operasyonlar’’ gibi söylemlerle sloganlaştırılmıştır.

Trans erkekler için hayati önem taşıyabilecek bu operasyonlar, “hızlı sonuç alma”, “mahkeme kararı olmaksızın gerçekleştirilme” gibi vaatlerle pazarlanmaktadır. Öznelerin bazen hukuki sürecin yorucu ve yıpratıcılığı, bazen maddi yetersizlikler bazen de hızlıca beden uyumunun gerçekleştirilmesi şeklindeki talep ve beklentileri istismar edilerek, tamamen ticari kazanç kaygısıyla bu yönlendirmeler yapılmaktadır. Nihayetinde ise ameliyatların sonuçlarının “vaad edileni gerçekleştirmediği” ve ameliyat sonrası komplikasyonlarda operasyonu gerçekleştiren doktorların gerekli özen ve bakımı sağlamadığına dair çok fazla başvuru bizlere iletilmiştir. Kişiler bu durumda, kendilerine yönlendirme yapan kişi tarafından da adeta azarlanmış ve bu sorunları başkalarına duyurmak için ilgili sosyal medya kanallarına yazmaya kalktığında ise aynı sosyal medya kanallarındaki hesapları engellenmiştir.

Ayakta ve hayatta kalmanın daha da zorlaştığı bu günlerde içinde bulunduğumuz siyasi konjonktür, toplumsal baskıyı LGBTİ+’lar üzerinde daha da çok kullanır hale gelmişken sistemin açıklarını kendisi için kullanan trans erkek bir özne tarafından doktorlarla işbirliği içinde diğer öznelere uygulanan bu sistematik şiddetin ve sömürünün takipçisi olacağımızı sizlere duyurmak istiyoruz. Ticari kaygılarla yapılan anlaşmaların, yine ticari kaygılarla bozulduktan sonra, sosyal medyada satılmaya çalışılan ‘’başarılı’’ ve ‘’hesaplı’’ ameliyat safsatasının ortaya dökülen konuşmalar ve görsellerle çürüdüğü bu sistemde mağdur olmuş bütün arkadaşlarımızın yanında olacağımızı bilmelisiniz.

Yaptığımız araştırmalar sonucunda ulaştığımız doktor, hastane ve aracı isimler hakkında ilgili bakanlıklara ve meslek örgütlerine gerekli bildirimleri yapacağımızı ayrıca belirtmek istiyoruz. Ticari menfaatleri uğruna insanların hayatlarıyla ve umutlarıyla oynayarak yanlış bilgilerle yanlış yönlendirmeler yapan herkesin karşısında olacağımızın altını bir kez daha çizmekte fayda görüyoruz.

Öte yandan temel sorunun genel olarak devletlerin, özel olarak da Türkiye Cumhuriyeti devletinin uluslararası yükümlülüklerine uygun şekilde trans haklarına ilişkin hak temelli bir politikaya sahip olmayışından kaynaklandığının altını bir kere daha çizmek isteriz.

Bununla birlikte üzülerek fark ettik ki doğru bilgiyi bir araya getirme ve kişilere ulaştırma konusunda hala eksikliklerimiz var. Bu nedenle yakın zamanda cinsiyet uyum süreci ve ameliyatlarına dair bilgi kirliliğini daha net bir şekilde ortadan kaldıracağına inandığımız hem yazılı hem de görsel kaynakları hızlı bir şekilde yeniden öznelerle paylaşıyor olacağız.

Sevgi ve Dayanışmayla

17 Mayıs Derneği

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER)

Genç LGBTİ+ Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği

Hak, Eşitlik ve Varoluş için LGBTİ+ Derneği (Hevi LGBTİ+)

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL)

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG)

Muamma LGBTİ+ Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği

Özgür Renkler Derneği

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

Mülteci LGBTİ+ Aktivist Buluşmaları 3. Oturum: ‘Türkiye’deki LGBTİ+ hareketi ile İş birliği imkanları neler?’

Muamma LGBTİ+ Derneği ve Hevi LGBTİ+Derneği, The Coalition for Sexual & Bodily Rights in Muslim Societies (CSBR) desteği ile Türkiye’de yaşayan mülteci LGBTİ+’ların öz örgütlenmenin imkanlılığı üzerine ‘’Mülteci LGBTİ+ Aktivist Buluşmaları’’ başlığı ile bir dizi online toplantı organize etmekte. Geçtiğimiz aylarda bu toplantıların ikisini gerçekleştirildi.

Bu toplantıların ilkinde mülteci LGBTİ+ aktivistler ile ihtiyaç ve durum (SWOT) analizi yapıldı. İkincisinde ise yine öznelerle öz-örgütlenmenin hukukî boyutları ele alındı. Toplantılar ve çıktıları beş dilli olarak planlandı ve gerçekleştirildi.

Bu toplantı dizisinin üçüncü oturumu ise ‘Türkiye’deki LGBTİ+ hareketi ile İş birliği imkanları neler?’ başlığı ile öznelerle beraber gerçekleştirilecek.

Bu toplantıda öncelikle daha öncesinde gerçekleştirilen iki toplantının ayrıntılı ve sistematik aktarımını yapmak.

Bu toplantının ana meselesi mülteci LGBTİ+’ların öz örgütlenme gereksinimlerine katkı sunabilmek ve bunu kolaylaştırmak için neler yapabileceğimizi birlikte düşünmek, bilgi eşitlemek ve asgari bir dayanışma inşa etmek ve mülteci LGBTİ+’ların haklara erişebilmelerini kolaylaştırabilmek adına bir örgütlenme dinamiği yaratabilmek. Buna ek olarak mülteci LGBTİ+’ların öz örgütlenme zeminini güçlendirmek için Türkiye’deki LGBTİ+ hareketi nasıl katkılar sunabilir ve bu alandaki ihtiyaçların ne kadarını karşılayabilir. Bu toplantılarda misyonumuz mülteci LGBTİ+’ların kendi öznelikleri ve ihtiyaçları üzerinden kendilerine alan açmaları için aracı olmaktır.

Etkinlik 20 Aralık Pazar günü saat 13:15 – 17:00 arasında gerçekleştirilecek.

Not: Toplantı Mülteci LGBTİ+ Aktivist özneler ile Türkiye’deki LGBTİ+ hareketinden davetli örgüt temsilcileri arasında gerçekleştirilecektir.

Kayıt yaptırmak için veya toplantı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa info@muammalgbti.org adresinden bize yazabilirsiniz.

HIV/AIDS FARKINDALIK HAFTASI

Muamma LGBTİ+ Derneği HIV/AIDS Farkındalık Haftası kapsamında 2 Aralık saat 15:00 ‘de Sağlıkta Genç Yaklaşımlar ve Mersin Tabip Odası’ndan Gülden Ersöz ile beraber bir online bir Zoom etkinliği gerçekleştiriyor.

Etkinliğin ilk oturumu Sağlıkta Genç Yaklaşımlar ile beraber ”Bilgilendirme ve Farkındalık Atölyesi” olacak. İkinci oturum ise ”Bir şehir efsanesi HIV/AIDS- Peki gerçekler bunun neresinde?” olacak.

İki oturumda da için de bulunduğumuz pandemi süreci bağlamında ayrıntılandırılarak katılımcıların sorularına cevap olmayı hedefliyor.

Kayıt için:

info@muammalgbti.org

‘Mücadelemiz sokakta!’

6 Mersin Onur Haftası Komisyonu 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında ‘Mücadelemiz sokakta!’ diyerek mesajlarını billboardlardan paylaştı.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sokaklardan kendi rızamızla çekilmemiz muktedir olanın canına minnetken, alternatif mücadele yöntemleriyle sokaklardan el çekmediğimizi ve yalnız olamadığınızı görmek isterseniz Mersin’de kafanızı kaldırıp çevrenize bakmanız yeterli şu sıra.

Mülteci LGBTİ+ Aktivistler Buluşması 2. Oturum: Öz-örgütlenme Mümkün Mü?(Hukuk Oturumu)

22 Kasım

Saat: 12:00- 16:00


Kayıt yaptırmak istediğiniz info@muammalgbti.org adresine mail atarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Mülteci LGBTİ+ Aktivist Buluşmaları 2. Oturum: Öz Örgütlenme Mümkün Mü?