Mülteci LGBTİ+ Aktivist Buluşmaları 3. Oturum: ‘Türkiye’deki LGBTİ+ hareketi ile İş birliği imkanları neler?’

Muamma LGBTİ+ Derneği ve Hevi LGBTİ+Derneği, The Coalition for Sexual & Bodily Rights in Muslim Societies (CSBR) desteği ile Türkiye’de yaşayan mülteci LGBTİ+’ların öz örgütlenmenin imkanlılığı üzerine ‘’Mülteci LGBTİ+ Aktivist Buluşmaları’’ başlığı ile bir dizi online toplantı organize etmekte. Geçtiğimiz aylarda bu toplantıların ikisini gerçekleştirildi.

Bu toplantıların ilkinde mülteci LGBTİ+ aktivistler ile ihtiyaç ve durum (SWOT) analizi yapıldı. İkincisinde ise yine öznelerle öz-örgütlenmenin hukukî boyutları ele alındı. Toplantılar ve çıktıları beş dilli olarak planlandı ve gerçekleştirildi.

Bu toplantı dizisinin üçüncü oturumu ise ‘Türkiye’deki LGBTİ+ hareketi ile İş birliği imkanları neler?’ başlığı ile öznelerle beraber gerçekleştirilecek.

Bu toplantıda öncelikle daha öncesinde gerçekleştirilen iki toplantının ayrıntılı ve sistematik aktarımını yapmak.

Bu toplantının ana meselesi mülteci LGBTİ+’ların öz örgütlenme gereksinimlerine katkı sunabilmek ve bunu kolaylaştırmak için neler yapabileceğimizi birlikte düşünmek, bilgi eşitlemek ve asgari bir dayanışma inşa etmek ve mülteci LGBTİ+’ların haklara erişebilmelerini kolaylaştırabilmek adına bir örgütlenme dinamiği yaratabilmek. Buna ek olarak mülteci LGBTİ+’ların öz örgütlenme zeminini güçlendirmek için Türkiye’deki LGBTİ+ hareketi nasıl katkılar sunabilir ve bu alandaki ihtiyaçların ne kadarını karşılayabilir. Bu toplantılarda misyonumuz mülteci LGBTİ+’ların kendi öznelikleri ve ihtiyaçları üzerinden kendilerine alan açmaları için aracı olmaktır.

Not: Toplantı Mülteci LGBTİ+ Aktivist özneler ile Türkiye’deki LGBTİ+ hareketinden davetli örgüt temsilcileri arasında gerçekleştirilecektir.

Etkinlik 20 Aralık Pazar günü saat 13:00 – 17:00 arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt yaptırmak için veya toplantı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa info@muammalgbti.org adresinden bize yazabilirsiniz.

Yorum yapın