Hakkımızda

Muamma LGBTİ+ Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği 01.11.2018 yılında kurulmuştur. Derneğimiz tüzel kişiliğini 2018 yılında almıştır. Ancak derneğimizin kurucu aktivistleri, Mersin yerelinde 7 yıldır LGBTİ+ aktivizmi yürütmektedir.

Derneğimiz, LGBTİ +’ların ve diğer cinsel yönelim cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğrayan yurttaşların, her türlü insan haklarının gözetildiği bir çalışma alanı benimseyerek ayrımcılığın her türüne karşı çalışmayı amaçlar.

Derneğimiz; adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda heteroseksizme, patriyarkaya, inanç, dil ve etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve sosyal dışlanmaya, yoksulluğa ve emek sömürüsüne karşı hak temelli politika yapma anlayışını benimser.

Muamma LGBTİ+ Derneği Türkiye LGBTİ+ hareketinin bir parçasıdır. Türkiye LGBTİ+ hareketinin ilkelerini benimser ve faaliyetlerine bu hatta devam eder.

Muamma LGBTİ+ Derneği anti-hiyerarşik örgütlenir. Karar alma mekanizmaları demokratik işleyişle belirleyen, her LGBTİ+’nın katılımını ve sözünü ifade edebileceği bir örgütlenmeyi esas alır.

Örgütümüz genç LGBTİ+’lar ve trans temsillerin fazla olduğu bir yapıdadır. Derneğin lokomotifi diyebileceğimiz ve derneğin ana faaliyetlerini örgütleyen Muamma Gençlik Komisyonu her hafta pazartesi ve perşembe günleri dernekte düzenli olarak bir araya gelerek haftalık gündemli tartışmalarını gerçekleştirir.

Taban örgütlenmesini benimseyen örgütümüz, yatay örgütlenerek, ilkeleri ışığında, amaçları doğrultusunda Türkiye LGBTİ+ hareketinin bir parçası olarak yoluna devam edecektir.